Insert your widgets from Appearance->Widget

FAQ's

HomeFAQ’s

FAQ’s

Com evitar la condensació?

La condensació es un problema en els nostres habitatges, principalment en els mesos d’hivern.

 

Les causes que provoquen la condensació , es  l’aire en contacte amb les superfícies com parets, sostres, perfils de les finestres, etc.. que siguin a una temperatura inferior a 3°C   aproximadament que es el punt de rosada de l’ambient, i que dependrà de l’humitat relativa de l’aire i també de la temperatura interior.

 

 

Una de les principals causes de condensació  son :

 • La falta de ventilació de l’habitatge, no facilita la reducció de l’humitat en l’aire.
 • La falta d’uns correctes aïllaments tant de les parets o sostres, o si el pont tèrmic no es suficient ja sigui a les parets , tancaments d’alumini o vidres normals, aquestes zones fredes afavoreixen la creació de condensació.
 • Si tenim hàbits com rentar i assecar la roba a dins l’habitatge, cuinar , utilitzar estufes de butà, i si augmentem considerablement el numero de persones dins de l’habitatge, tot ens crearà condensació.

Hem d’evitar les condensacions ja que ens contamina l’aire que respirem que poden derivar amb reaccions al·lèrgiques, asma, infeccions i altres problemes de respiració. Apart que provoquen taques i males olors  i formació de fongs.

 

Com ho podem millorar:

 • Tenir el costum de ventilar cada dia totes les habitacions durant 5 a 10 minuts.
 • Tenir la cura de ventilar els banys després de dutxar-se o banyar-se, o després utilitzar la secadora o la rentadora.
 • No posar eixugar la roba dins de l’habitatge.
 • Regular les temperatures adequades en l’interior de l’habitatge.
 • Sempre que es cuini connectar l’extractor de fums.
 • No tancar completament les portes dels dormitoris.

 

Altres solucions que ens ajudaran més per combati els problemes d’humitats:

 • Estudiar si es poden millorar l’aïllament tèrmic del conjunt de l’habitatge ja sigui a les façanes i a les cobertes.
 • Canviar les fusteries dels tancaments i utilitzar els vidres adequats.
 • Utilitzar airejadors que ja van adherits a les fusteries.
 • Utilitzar perfilaries de finestres practicables amb microventilació.
 • Buscar i solucionar tots els ponts tèrmiques que pugui existir a l’habitatge.

 

Que es RPT, ruptura de pont tèrmic ?

Les sigles RPT vol dir  Rotura / Trencament de Pont Tèrmic, l’alumini es material perfectament  conductor tant del fred com de la calor, per tant no es gaire eficaç com aïllament tèrmic. Per poder millora aquesta desavantatge tèrmica el perfil esta fabricat amb un separador de plàstic entre el perfil interior i el exterior.

 

 

Això fa que la transmitància tèrmica queda tallada entre els perfils gracies al plàstic que fa de pont, aquesta solució evita que l’escalfor interior de la llar no es perdi per la perfilaria, o al contrari que no entri el fred cap a l’interior.  També a l’estiu no perdem la refrigeració de la llar i evitem que la calor i el sol directa escalfi l’interior.

Per una altre banda evitem les afectacions de la condensació i amb el plàstic intern actua d’aïllament acústic.

Es necessari el marcat de “CE” ?

El marcat prover del fances i significa «Conformité Européenne» es unamarca que s’hapuya en la directiva de 93/68/EEC.

Es el testimoni per part del fabricant que el producte cumpleix amb els minis requisit legals i tecnics en en materia de seguritat dels estats membre de la union europeas.

 

Com ens ajuda un vidre de cambra?

Un vidre en cambra està formant com ha minin amb dos vidres separats per una cambra d’aire deshidratat o amb gas, la cambra queda sallada per tot el perímetre del conjunt dels dos vidres.

Existeixen altres combinacions amb doble cambra d’aire format per vidre+ cambra + vidre+ cambra + vidre.
La cambra proporciona un excel·lent aïllament tèrmic i acústic en comparació amb un vidre normal simple.

 

 

Podem millorar l’estalvi energètic?

El 47% del consum energètic d’un habitatge és provocada per la calefacció i l’aire condicionat. Per estalviar energia primer de tot hem de saber quins aïllaments disposa les nostres parets i cobertes i els nostres tancaments.
Uns bons tancaments que ajustin ens garanteix una millor eficiència, si volem millorar-los, està calculat que les finestres fetes amb pont tèrmic RPT aconsegueixen un estalviar 30% en comparació a una perfilaria d’alumini sense pont tèrmic.

És interessant saber que el percentatge del marc o perfilaria és el 25% del total i el vidre 75% .

 

En ocasions recomanem als tancaments de PVC que proporcionen un millor aïllament en comparació els tancaments d’aluminis, encara que siguin amb una bona ruptura de pont tèrmic.

 

 

 

 

 

Quins son els millors vidres per aïllament?

Actulament existeixen diferents filtres i tractaments per millora de forma important un gran estalvi energetic.

El vidre de control solar , es tracte d’un vidre doble format per una fina capa transparent en una de les lamines.

També exiteixen els vidres de baix emisiu,  que minimizan tant les perdues de calor com les de fred, gracies a una capa metálica amb un alt contingut amb plata i altres oxits metalics neutres i es pot aplicar tant amb vidres dobles o templats

Resultado de imagen de vidrios bajo emisivos control solar

 

Com es canvien les finestres velles per les noves?

Fer la renovació de finestres a la nostra llar, es un procés mes senzill del que habitualment ens imaginem.

En el moment de l’amidament, es fixen tots els detalls, obertures, vidres, color, i passem les dades a fabrica.

Quan les noves finestres estan a punt els nostres instal·ladors passaran i es cuidaran de fer el canvi de les velles per les noves,  que es farà en el mateix moment.

Així la seva llar sempre quedarà tancada donant totes las prestacions d’aïllament seguretat, etc… per molts anys

Les finestre velles seràn correctement reciclades, per així millora el medi ambient.

.  Tot el procés esta avalat pels nostres professionals.

 

 

 

Com podem estalviar amb aire condicionat?

Una bona practica per estalviar es  realizar un ventilació a la nit o pel matí aixi aprofitem l’aire a les hores mes fresques i sempre que sigui possible utilizar la ventilació natural, provocant corrents d’aire entre espais.

Marcar el termòstat ente 25ºC a 26ºC , amb aquesta temperatura es té sensació de confort  sense la necessitat de consumir més energia.

Apagar una hora aprox. abans de deixar l’espai , ja que la refrigeració es mantidra un temps.

No tapar els aparell de refrigeració,  assegurar-se que les portes i finestres estiguin ben tancades per evitar fuites, impedir l’entrada d’escalfor del sol amb sistemes de protecció solar com toldos, persianes, cortines, etc…

Tenir cura que l’aparell de termostat no estigui prop d’una font de calor com ordinadors, i instalat al nivell correcta, ja que pot provocar una lectura erronia.

Si existeix la posibiitat utilizar vegetació com abres, arbustos, com a element natural de protecio solar, especialmente de fulla caduca.

L’aparell tindria que està instalat en un lloc on no toqui el sol i amb bona circulació d’aire.

També es molt importan mantenir les instal·lacions en bones condicions i revisales  un cop a l’any pot suposar un 15% d’estalvi, amb la neteja de filtres, conductes, motors, etc…

Uns bons tancaments suposa un estalvi energètic del 30%.

Imagen relacionada

Com reduir sorolls externs?

Per acotar el nivell la OMS (Organización Mundial de la Salud) defineix com a soroll , qualsevol so superio a 65 decibels.

Segons la legislacio en el real deccet 1367/2007, de 19 d’octubre i la llei 37/2003 de 17 de noviembre, i la llei 7/1985, de 2 abril,  el soroll maxis segosn les zones son:

la zona de us recidencial va de 65 de dia 65 equivalent i 55 nocturn